Forum Contact us!

Organisatie

Al sinds de begintijd van de Universiteit Twente is er een groot aantal studentenverenigingen actief. Al deze verenigingen worden door studenten gerund. Dit betekent onder andere dat er jaarlijks een nieuw bestuur komt en dat er, vergeleken met burgerverenigingen, een groot aantal commissies actief is. Op deze manier blijken studentenverenigingen vaak actieve verenigingen te zijn en blijven.

Binnen Harambee is een tweetal belangrijke organen die de dagelijkse gang van zaken van de vereniging verzorgen. Dit zijn het bestuur en de Technische Commissie. Naast deze twee commissies is er nog een aantal andere commissies die onder andere de evenementen en toernooien van Harambee organiseren.