Forum Contact us!

Ons profiel

Visie

Het doel van de Externe Betrekkingen [EB] binnen Harambee is het uitdragen van de vereniging naar het bedrijfsleven; en concentreert zich hierbij op het in stand houden en vergroten van de naamsbekendheid op nationaal niveau en in de regio Twente. De Externe Betrekkingen tracht dit onder andere te bereiken door het organiseren van ludieke acties en het verzorgen van contacten met de media. Daarnaast neemt de commissie, als vertegenwoordiger van de vereniging naar het bedrijfsleven, het voortouw in het benaderen van bedrijven en andere organisaties voor het aangaan van een samenwerkingsverband.