Forum Contact us!

Competitie-reglementen

Invalbeleid

De invaller moet een beachlid zijn (2x2 of 4x4). Harambee zaalleden zijn géén beachlid, en kunnen dus niet invallen. Het is voor alle Xtra-card houders wel mogelijk om gedurende het seizoen nog beachcontributie te betalen om zo alsnog te kunnen invallen.
Indien de invaller een 2x2 lid uit een lagere poule is kan er gepromoveerd worden. Indien de invaller uit een hogere poule komt kunnen wel de punten van die ronde behaald worden, maar er kan niet gepromoveerd worden.
Indien de invaller een 4x4 lid is dient de invaller van gelijk niveau te zijn als de poule waar wordt ingevallen. Indien er door een man bij een vrouw wordt ingevallen of andersom geldt hetzelfde. De commissie geeft hier een eindoordeel over, mocht hier twijfels over hebben,  vraag de commissie dan van te voren, dan kom je niet voor verassingen te staan.

Afmeldingsbeleid

Aantal keer met afmelding

Aantal keer zonder afmelding

Sanctie

1

-

Team wordt laatste in de poule en degradeert, krijgt wel punten.

2

1

Team wordt laatste in de poule en degradeert, maar krijgt geen punten voor de eindstand.

3

2

Team wordt uit competitie genomen.

 

Met de steeds oplopende wegingsfactor worden de sancties steeds zwaarder, het is dus aan te raden elke ronde aanwezig te zijn!

 

Spelregels

Beachvolleybal 2013

Er wordt gespeeld via de officiële beachvolleybalregels. Hierop zijn een paar praktische uitzonderingen:

Kort samengevat:

Veld en net Veldgrootte alle categorieën: 8x16 meter.
- Nethoogte dames: 2.24 meter.
- Nethoogte heren:  2.43 meter.
- Nethoogte mix (en 4x4): 2.35 meter

Puntentelling Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend.

Wedstrijdbal Ieder team dient een wedstrijdbal mee te nemen. Het in het speelschema eerstgenoemde team levert de wedstrijdbal en heeft keuze voor opslag of speelhelft. De tegenstander krijgt wat resteert.

Veldwissel Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.

Time-outs  Time-outs zijn niet toegestaan.

Spelerswissels  In de categorie 2x2 zijn tijdens de wedstrijden geen spelerswissels toegestaan. In de overige categorie 4x4 zijn wissels toegestaan wanneer er van speelhelft wordt gewisseld.

Voetfouten  Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen,  mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.

Netservice Een netservice is niet fout, het spel gaat 'normaal' door.

Servicepass  In de meeste gevallen is alleen het bovenhands opvangen met een harde techniek correct; dit in tegenstelling tot het zaalvolleybal. De service mag bovenhands worden opgevangen, mits beoordeeld als bovenhandse set-up (dit is dus niveau-afhankelijk). Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd correct.

Set-up De setup mag niet bovenhands over het net worden gespeeld. Gebeurd dit wel is het een fout. Internationaal mag de bal tijdens de set-up niet meer dan één maal roteren maar wel dragen in een vloeiende beweging bovenhands worden gespeeld. Bij Beachvolleybal volgen we alleen het tweede gedeelte van deze spelregel (de bal mag dus roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld). In de hogere poules is het de bedoeling dat de techniek van de bovenhandse setup strenger wordt beoordeeld.

Aanval De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal.

Verdediging Alleen een hard geslagen bal mag 'vies' (langer of meervoudig contact) worden verdedigd. Een boogbal en een bal via de netrand of blok mag als niet hard geslagen bal worden beoordeeld.

Blok Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt. 

Sportiviteit  Het is bij beach volleyball een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touché's, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.

Contactinformatie

Pagina contactinformatie