Forum Contact us!

Competitie-opzet

Er wordt gebruik gemaakt van poules van 5 teams. Na iedere competitieronde promoveert het hoogst geëindigde team naar een poule hoger en het laagst geëindigde team naar een poule lager. Uit de hoogste en laagste poule wordt alleen respectievelijk gedegradeerd en gepromoveerd. Elke competitieronde zijn er punten te verdienen die worden opgeteld bij het totaal. De eindstand wordt gemaakt op basis van de puntentotalen.

Het aantal punten dat toegekend wordt is afhankelijk van de plaats waarop het team geëindigd is en de wegingsfactor van de competitieronde, die steeds met 1 oploopt. De wegingsfactor is dus in de eerste ronde 1, de tweede ronde 2, de ronde erna 3 enzovoort. Elke competitieronde telt zwaarder mee dan de vorige, zodat de teams die snel vooruitgaan uiteindelijk ook hoger eindigen.

Het aantal behaalde punten loopt met de positie steeds met 1 op, de nummer laatst krijgt 1 punt. Hieronder een voorbeeld met 18 teams.

Poule A              Poule B              Poule C
Positie Aantal punten   Positie Aantal punten   Positie Aantal punten
1 18   7 12   13 6
2 17   8 11   14 5
3 16   9 10   15 4
4 15   10 9   16 3
5 14   11 8   17 2
6 13   12 7   18 1

Een voorbeeld

Stel dat er 18 teams meedoen (dan geldt de tabel hierboven).

Team X speelt in Poule B. Zij worden derde in hun poule in de eerste competitieronde. Tijdens de tweede competitieronde worden ze eerste in poule B. De volgende ronde spelen ze in poule A, waarin ze laatste worden.

De eerste ronde krijgt Team X 10 punten door hun behaalde resultaat. De tweede ronde krijgt het 24 punten en het recht op promotie. De derde ronde verdient het team 39 punten en degradeert het koppel. Ze hebben dus 73 punten verzameld voor de eindstand.

Komt een team niet opdagen, staat daar een sanctie op. Eindigt een team op de laatste plaats in de poule, krijgt het ook het bijbehorende aantal punten, tenzij anders vermeld.

Een wedstrijd waarbij een team niet komt opdagen eindigt in een 21-0 overwinning voor het team dat wel aanwezig is.

Met de steeds oplopende wegingsfactor worden de sancties steeds zwaarder, het is dus aan te raden elke ronde aanwezig te zijn!